Regler for Snerydning

Regler for snerydning

Brækkede arme, ben mm. Færdselsuheld, faldne træer, nedbrud mm. og i værste fald, dødsfald, er desværre nogle af ulemperne ved manglende snerydning og saltning.

Derfor er der regler for snerydning og lovgivning der skal følges. Vi har kort beskrevet disse herunder, så du kan sikre dig i mod uheldet på bedst mulig vis.

Regler for snerydning generelt:

 • Regler for snerydning og saltning, siger at man skal klare det inden kl. 7 på hverdage og inden kl. 9 på søndage og helligdage.
 • Kommer en person til skade pga. manglende snerydning, kan den ansvarlige for arealet til enhver tid stilles til ansvar og sagsøges. Dette gælder alle, både dig som person, stat og kommune, villakvarterer, grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger mm.
 • Når der er en igangværende snestorm, vil eller skal der i de værste tilfælde ikke ryddes sne. Først når en evt. snestorm er blevet afblæst af DMI og har lagt sig, skal arbejdet genoptages.

Regler for snerydning pligt og ansvar:

 • I Danmark har vi alle pligt til at klare snerydning, så alle kan føle sig sikre når de befærder sig rundt.
 • Har du en ejendom der ligger op ad en offentlig vej eller sti er der pligt til at rydde alle arealer 10 meter fra ejendommens skel, der overvejende er tilegnet gående. Eks. Fortove, stier og udvendige trapper. Ved gågader og lege- og opholdsarealer, er det dog kun de første meter fra huslinjen.
 • Hvis der inden for de første 10 er et færdselsareal, som er bergenet til andre kørende end dem, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde mellem ejendommen og dette areal.
 • Som grundejer har man pligt til at rydde sne og salte overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden.
 • Ligger din ejendom på en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde sne og salte selv. Har du en genbo har I pligt til at rydde hver jeres halvdel af vej, fortove mm.
 • Sne skal ryddes væk hurtigst muligt efter ethvert snefald. Fortovet skal ryddes i sin fulde bredde eller mindst 2 meters bredde.
 • Hvor skal sneen anbringes? Sneen skal anbringes ved rendestenen, således at cykelsti, fortov og vejbane er fri for sne on snebunker. Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gade hjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings-og afløbsledninger eller i nærheden af træer, brandhaner, fordeler skabe eller installationer til trafikregulering. Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved opkørsler til cykelsti. Det gælder også snevolde, der opstår, når kommunen rydder kørebane og cykelsti for sne.
 • Ved busstoppesteder hjælper kommunen, som regel med at fjerne sne og salte, men pligten og ansvaret hviler fortsat til enhver tid på grundejeren.

Læs mere om:

Kontakt os og få styr din snerydning i dag, på telefon 40531552 eller benyt kontakt formularen her på siden, så kontakter vi dig.

Bliv ringet op!
Giv os en anmeldelse på anmeld-haandvaerker.dk!

Følg os på Facebook!

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error